Ingen forretningsmæssig digitalisering uden digital eksekvering

Det var det! Nu er jeres nye Office 365 med Teams telefoni installeret, så nu kan I bare slå jer løs!

Sådan vil du aldrig blive efterladt hos RackPeople. Vi ved nemlig, at den mindste opgave ved digitalisering er selve digitaliseringen: Skal du have glæde af ny IT, er det ikke nok bare at installere skidtet, og så spiller klaveret. Hvis I ikke bliver i stand til at eksekvere, får I ikke det udbytte af digitalisering og IT, som jeres business case har stillet jer i udsigt.

Digitalisering handler om evnen til forretningsmæssig eksekvering

Digitalisering handler ikke kun om IT – eller om at ’sætte strøm til forretningen’, som vi har hørt det alt for mange gange.

Ny teknologi og nye måder at gøre tingene på kan virke overvældende. Der kan opleves modstand mod forandringerne, bevidst som ubevist, så I aldrig kommer til at opnå de forretningsmæssige mål med jeres digitaliseringsindsats.

Med vores fokus på digital eksekvering dækker vi sammen med jer hele vejen fra forretningsmæssig og organisatorisk planlægning til organisatorisk udførelse, drift og service – så jeres digitaliseringsprojekt bringer jer i mål med jeres forretningsmæssige eksekvering.

Et eksempel på digital eksekvering: Implementering af Office 365

Valget af Office 365 som ny kommunikations- og samarbejdsplatform har ofte stor betydning for organisationen, kulturen og strukturen. Derfor er det afgørende at have en holistisk, 360 graders tilgang til IT-projekter og de forandringer, de medfører.

RackPeople har et indgående kendskab til alle aspekter af Office 365, sammenhængen med jeres øvrige IT-infrastruktur, og påvirkningen af organisationen. Vi leverer ikke bare en topklasse, teknisk installation, men vejleder, rådgiver og assisterer dig hele vejen gennem implementeringsforløbet – et forløb der dækker hele projektets livscyklus: planlægning, deployment, adoption hos brugerne, forandringsprocesser og den daglige drift.

Hvordan gribes digitaliseringsprocessen bedst an?

Hos RackPeople hjælper vi dig med at tage de rigtige værktøjer i brug til jeres behov, i den rækkefølge der giver mening for organisationen.

Vi tilpasser alle projekter og del-elementer i jeres digitaliseringsproces, så vi hele tiden arbejder ind i jeres virkelighed, og skaber fremdrift og resultater med afsæt i jeres nuværende situation og fremtidige mål.

Sammen med os får du en holistisk, 360 graders tilgang til IT-projekter – men hvor vi selvfølgelig nøjes med at plukke de del-elementer ud, som er vigtige for at komme i mål:

Retning og ramme

 • Projektet vision og strategi skal formuleres
 • Projektet skal sikre opbakning og forankring hos ledelsen
 • KPI og mål for projektet skal oversættes og fastlægges

Planlægning og alignment

 • Projektet skal planlægge og afklares
 • Der skal opnås klarhed og aftales roadmap og teknisk design af løsningen
 • Der lægges en plan for brugeradoptions-aktiviteter

Eksekvering og forankring

 • Der er taget beslutning om design og projektets overordnede retning
 • Der skal sikres opbakning og forankring hos afdelingerne og brugerne, og at viden kommer frem.

Digital eksekvering – eksempler på workshops og forløb

Forretningsmæssig planlægning

 • Ramme og retning
 • Business case alignment
 • KPI- og målsætningskortlægning

Organisatorisk planlægning

 • Stakeholder-workshop (interessent-workshop)
 • Funktions-workshop (rolle-workshop)
 • Adoptions- og forankringsstrategi

Undervisnings- og forankringsforløb

 • Teknologi-/målsætningsintroduktion
 • Hands-on træning
 • Lærings-/forankringsforløb
 • E-lærings-portal