IT i faste rammer

Hos RackPeople har vi den holdning at alt kan leveres som skiveskåret IT. På den måde undgås overkapacitet og et væltet IT budget hvis serveren pludselig giver op! XaaS står for anything as a service. Begrebet dækker over muligheden for at købe sin IT baseret på en månedlig betaling afregnet pr. bruger eller pr. forbrug. Modellen giver en lang række fordele, ikke mindst en gennemskuelig pris som er til at lægge et budget efter.

Hos RackPeople leverer vi XaaS med udgangspunkt i flere forskellige platforme, herunder:

  • Microsoft Office 365
  • Microsoft Azure
  • Vores eget datacenter

Vælg det der passer til dig

Takket være opdaterede licensregler, er det i dag muligt at bygge det der kaldes en Hybrid platform. Det betyder grundlæggende at man splitter sin IT op, og afvikler fra flere forskellige platforme. Derved har man mulighed for at vælge det bedste fra de forskellige platforme, uden den traditionelle “platforms-binding”

Et godt eksempel herpå er Office365 pakken fra Microsoft. Her vælger mange af vores kunder at lave følgende hybrid løsning:

  • Exchange/Outlook afvikles fra Microsofts cloud
  • Skype for Business inkl. telefoni afvikles fra RackPeoples servere
  • SharePoint afvikles fra egne servere (enten hostede eller hos kunden selv)