case

Case: CO:PLAY øgede sin produktivitet da de outsourcede IT-supporten

Advokatfirmaet, CO:PLAY er specialiseret i at bistå virksomheder, der investerer i eller køber IT og teknologi, og bistår ved outsourcinger til teknologileverandører. Deres kontor er papirløst og de 22 medarbejdere tilgår alle dokumenter i cloud via deres bærbare pc’er. Derfor er det også en ekstra stor hovedpine, når CO:PLAY oplever IT-problemer.
“I den rejse vi er på med at udvikle CO:PLAY blev det tydeligt for os, at jo flere gode IT-værktøjer vi fik, desto mere tid var vi nødt til at bruge på intern IT-support, herunder på at sikre at folk fik sørget for at opdatere deres laptops og ikke kom til at ændre noget, fortæller advokat fra CO:PLAY, Mandeep Singh Rathour. Han fortsætter: ”Selvom vi nu nok mente at have godt styr på at fikse vores IT selv, var vores vurdering at vi gennemsnitligt set over et år nok brugte det, der svarede til en kvart fuldtidsansat på alle mulige små og store IT-udfordringer, særligt når medarbejdere kom til eller skulle videre. Det var ikke holdbart.”

 

Hverdags-IT på abonnement blev svaret

CO:PLAY blev introduceret for ”Hverdags-IT på abonnement”, hvor RackPeople leverer en samlet IT-løsning med opsætning, drift og support. ”Vi kendte allerede RackPeople, så da vi hørte om deres koncept ”Hverdags-IT på abonnement”, hvor de tager hånd om de IT-udfordringer, vi støder på i hverdagen, var det oplagt at give det et skud. Vi besluttede at lade det komme an på en prøve og se, om det reelt skabte værdi i vores hverdag. Her et år senere er vi slet ikke i tvivl om, at ”Hverdags-IT på abonnement” er den helt rigtige løsning for os, fordi den er tilpasset behovene i vores arbejdsdag,” fortæller Mandeep Singh Rathour.
Mandeep Singh Rathour fortsætter: ”I forbindelse med opstarten på samarbejdet havde vi en rigtig god dialog om, hvilke programmer der er vigtige for os i hverdagen, og hvad RackPeople skulle stå for i forbindelse med ”Hverdags-IT på abonnement.”

 

Onboarding af nye medarbejdere er blevet som et tryk på en knap

Som en del af ”Hverdags-IT på abonnement” blev der lavet en fast proces for onboarding af nye medarbejdere, og den gør, at CO:PLAY på ingen tid kan byde en ny medarbejder velkommen. Mandeep Singh Rathour uddyber: ”Tidligere var det en af os der manuelt installerede alle programmer, oprettede e-mails osv., og sørgede for at kontrollere at folk fik foretaget alle opdateringer. Sammen med RackPeople har vi nu opbygget en fast proces for, hvordan en pc skal konfigureres til en ny medarbejder og en fast proces for at få slettet alt på pc’en, når en medarbejder stopper, og selvsagt at pc’en opdateres løbende. Det betyder, at vi blot sender ID’et på en ny pc til RackPeople og så sørger de for, at pc’en bliver inkluderet i det setup, som Rackpeople har for os. En anden fordel ved den faste proces er, at vi allerede har taget højde for IT-sikkerhedsniveauet, så når pc’en bliver installeret, sker det på det aftalte niveau, uden at vi selv skal tage stilling til det fra person til person eller selv stå for opsætningen.

 

Vi er kommet på fornavn med de dygtige IT-supportere

”Vi bruger og opfatter ikke Rackpeople som en ekstern leverandør, men som vores egen interne IT-afdeling, og vi er hurtigt kommet på fornavn med deres IT-supportere. Fordi stort set alt kan klares af dem online, kan vi tale med dem og se dem på Teams og få løst vores udfordringer med IT hurtigt og remote. Det er ret effektivt. Med ”Hverdags-IT på abonnement” har Rackpeople automatiseret mange af de manuelle processer, der tidligere var årsag til fejl eller stort tidsforbrug, og derfor oplever vi et mindre behov for reel support. Vi har i det hele taget fået løst en stor hovedpine hos RackPeople og derved fået frigjort interne ressourcer, og jeg er slet ikke i tvivl om, at jeg vil anbefale dem til andre virksomheder som os, der har et behov for professionel IT-support, men som ikke har nok brugere til at ansætte fuldtidsmedarbejdere til IT,” slutter Mandeep Singh Rathour.